De tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen. Hieronder valt ook de partiële prothese (een plaatje) en de frameprothese. Ten opzichte van de volledige prothese is er echter in de behandelwijze en verantwoording een groot verschil

Een partiële prothese of frame prothese kan alleen dan door de tandprotheticus vervaardigd worden als uw tandarts uw tanden en kiezen gecontroleerd heeft en uit deze controle blijkt dat belasting van deze tanden en kiezen geen problemen zal opleveren.

Voor het vervaardigen van de partiële prothese en frame prothese werken wij dus nauw samen met uw tandarts. Hij draagt immers de verantwoordelijkheid voor uw eigen tanden en kiezen en wij voor de partiële prothese of frame prothese.