logo
  • Amsterdam
    020-689 29 86
  • Purmerend
    0299-417733

Als gecertificeerd Tandprotheticus kunnen wij u op vele manieren behulpzaam zijn. Hier hebben wij de belangrijkste mogelijkheden op een rijtje gezet

Prothesen

Meer dan 3 miljoen mensen in Nederland dragen een gebitsprothese. Ongeveer 800.000 van hen hebben hier in meer of mindere mate problemen mee. Er zijn diverse oorzaken waardoor mensen last hebben van hun gebitsprothese.

Een nieuwe gebitsprothese?

Als gevolg van de voortschrijdende slinken van de beide kaakhelften zit zowel het boven als ondergebit op den duur te los. Dit gaat vaak gepaard met functionele klachten zoals, pijn in de mond, slecht kunnen kauwen, spraakproblemen en zelfs problemen met de spijsvertering.

De tandprotheticus biedt hulp

Als een gebitsprothese slechts enkele jaren oud is, dan kan deze vaak aangepast worden. Aan de binnenzijde van de gebitsprothese wordt dan een “voering” aangebracht waardoor de prothese weer goed aansluit op het tandvlees en niet los zit. Een andere mogelijkheid is dat de tanden en kiezen afgesleten zijn en/of elkaar foutief raken. Dan is een algehele vervanging de beste optie.

Reparatie

Natuurlijk kunt u bij de tandprotheticus terecht als er een tand is gebroken, de gebitsprothese is gescheurd of zelfs gebroken is. Wij stellen de oorzaak van dit ongemak vast om herhaling te voorkomen

Om allerlei redenen kunt u uw laatste tanden en kiezen verliezen (tandbederf, trauma). Na uw eerste bezoek bij de tandprotheticus zal hij u verwijzen naar een tandarts/kaakchirurg. Nadat de tandarts/kaakchirurg heeft besloten uw laatste tanden en kiezen te trekken verwijst hij u terug naar de tandprotheticus voor het vervaardigen van uw eerste kunstgebit (Immediaatprothese).

Voordat uw tandarts/kaakchirurg uw laatste tanden trekt worden door uw tandprotheticus afdrukken van uw kaken gemaakt. Deze afdruk dient als basis voor het vervaardigen van het kunstgebit. Misschien bevalt de kleur, de stand of vorm van uw eigen tanden niet helemaal. Bij het vervaardigen van uw kunstgebit kan rekening gehouden worden met uw wensen.

Vroeger liepen de mensen voor ze een kunstgebit kregen meestal drie maanden zonder tanden. Dit kan tegenwoordig nog steeds, echter maatschappelijk is dit vaak niet mogelijk. Tegenwoordig wordt het gebit onmiddellijk, na het trekken van de laatste tanden en kiezen, in de mond geplaatst. U vindt het misschien een vreemd idee dat u een kunstgebit krijgt over de verse wonden. Maar u zult merken dat het kunstgebit als een soort verband op de wonden zit. Als u het resultaat in de spiegel bekijkt, zal het er wat vreemd uitzien. U hoeft hier niet van te schrikken er is immers heel wat in uw mond gebeurd.

Na een paar dagen ziet het er al een stuk beter uit. De tandprotheticus zal u tijdens het wennen aan deze eerste prothese zo goed mogelijk begeleiden, alle vragen beantwoorden en mogelijke pijnplaatsen verhelpen

Om allerlei redenen kunt u uw laatste tanden en kiezen verliezen (tandbederf, trauma). Na uw eerste bezoek bij de tandprotheticus zal hij u doorverwijzen naar een tandarts/kaakchirurg. De tandarts/kaakchirurg heeft besloten bij u niet alle tanden en kiezen te trekken maar om enkele wortels van uw eigen tanden of kiezen onder het kunstgebit aanwezig te laten blijven. Zo’n kunstgebit wordt een overkappingsprothese genoemd. Voor het vervaardigen van de prothese verwijst de tandarts/kaakchirurg u terug naar de tandprotheticus

Welke voordelen biedt een overkappingsprothese t.o.v. een “gewoon” kunstgebit? De meeste problemen met een kunstgebit ontstaan door het slinken van de kaken. Omdat het kunstgebit steeds even groot blijft, ontstaat er ruimte tussen het kunstgebit en de kaak. Het kunstgebit zal dus op den duur steeds losser gaan zitten. Dit slinken van de kaken kan voor een groot deel worden voorkomen wanneer enige wortels van tanden of kiezen in de kaken behouden blijven.

Deze wortels werken als een soort pijlers onder het kunstgebit. De druk ten gevolge van het kauwen wordt bij een “gewoon” kunstgebit alleen door de tandeloze kaken opgevangen. Bij een overkappingsprothese wordt die druk voor een belangrijk deel opgevangen door de pijlers onder het kunstgebit. Het gevolg hiervan is dat het slinken van de kaken veel minder snel gaat. Bovendien heeft het kunstgebit door de pijlers meer houvast en steun

De tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen. Hieronder valt ook de partiële prothese (een plaatje) en de frameprothese. Ten opzichte van de volledige prothese is er echter in de behandelwijze en verantwoording een groot verschil

Een partiële prothese of frame prothese kan alleen dan door de tandprotheticus vervaardigd worden als uw tandarts uw tanden en kiezen gecontroleerd heeft en uit deze controle blijkt dat belasting van deze tanden en kiezen geen problemen zal opleveren.

Voor het vervaardigen van de partiële prothese en frame prothese werken wij dus nauw samen met uw tandarts. Hij draagt immers de verantwoordelijkheid voor uw eigen tanden en kiezen en wij voor de partiële prothese of frame prothese.

Er zijn inmiddels ook vele mogelijkheden om uw gebit of losse elementen te plaatsen op zogeheten implantaten. Wij werken nauw samen met specialisten om u hierbij van dienst te kunnen zijn.

Voor meer informatie over de diverse mogelijkheden kunt u boven in de balk klikken op Implantaten.