De vergoedingen door uw ziektekostenverzekeraar

Alle volledige prothesen worden altijd voor 75% vanuit de basisverzekering vergoed. Heeft u een aanvullende verzekering dan worden hiervan ook nog vergoedingen gegeven. In sommige gevallen wordt de prothese volledig vergoed. Rebasingen (opvullen) en reparaties worden altijd voor 100% vergoed. Frame- of partiële prothesen worden van uit de aanvullende verzekering voor 75% vergoed met een maximum van uw eigen risico.

Houdt u rekening met uw jaarlijkse eigen risico?

Wij kunnen u direct en geheel vrijblijvend een opgave doen van de kosten en voor u uitrekenen hoeveel hiervan wordt gedekt door uw ziektekostenverzekering.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen